Stosowanie opakowań przyjaznych dla środowiska


Ochrona planety poprzez stosowanie opakowań przyjaznych środowisku


W ramach swojej strategii zrównoważonego rozwoju grupa uvex określiła cel polegający na ciągłym zwiększaniu udziału stosowanych przez nią opakowań przyjaznych dla środowiska. W tym kontekście stosuje się np. opakowania neutralne klimatycznie (status osiągany dzięki działaniom kompensacyjnym osiąganym w ramach projektów ochrony klimatu) i w 100% nadające się do recyklingu, a czasami nawet pochodzenia roślinnego w postaci opakowań kartonowych na bazie materiału wykonanego z traw.

 

Dalsze przykłady obejmują wykorzystanie papieru z trawy lub bio-plastiku, oprócz folii opakowaniowej pochodzącej z recyklingu i toreb wykonanych z surowców odnawialnych, takich jak Tencel.