Stawanie się neutralnym dla klimatu


Ochrona planety poprzez osiągnięcie neutralności klimatycznej


Nadrzędnym celem grupy uvex w zakresie zrównoważonego rozwoju jest docelowa działalność w sposób neutralny dla klimatu. Z tego powodu grupa uvex Safety zmieniła już niektóre procedury produkcyjne na procesy neutralne pod względem emisji CO2.

 

Grupa Filtral inwestuje m.in. w uznaną inicjatywę na rzecz ochrony klimatu PROJECT TOGO. Jest to projekt ponownego zalesiania w Togo, w ramach którego od 2012 r. udało się już zrównoważyć ponad 5500 ton CO2.