Redukcja emisji CO2


Ochrona planety poprzez redukcję emisji CO2


Grupa uvex postawiła sobie za cel ciągłe zmniejszanie własnej emisji CO2 na różnych poziomach. Na przykład w Niemczech grupa uvex pozyskuje zieloną energię w 100% odnawialną, a także gaz neutralny pod względem emisji CO2. W ten sposób grupa uvex wykorzystuje infra fürth gmbh do kompensowania emisji CO2 powstających w procesach spalania gazu i wspiera projekty ochrony klimatu.

 

We własnych zakładach produkcyjnych, z których wiele zlokalizowanych jest w Niemczech i Europie, powstają innowacyjne produkty i usługi na rynek światowy. Gwarantuje to po pierwsze wysoką jakość, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwie najkrótszych tras transportu.

 

Grupa uvex wnosi istotny wkład w zmniejszenie swojego śladu ekologicznego, regularnie wdrażając działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w swoich zakładach produkcyjnych.