Przestrzeganie standardów społecznych


Ochrona ludzi poprzez przestrzeganie naszych standardów społecznych przez dostawców


Grupa uvex stawia swoim dostawcom i partnerom te same wysokie wymagania, jakie stawia sobie sama. Z tego powodu grupa uvex przywiązuje szczególną wagę do zgodności ze standardami społecznymi opartymi na standardach MOP w całym łańcuchu wartości. Oczekuje, że partnerzy biznesowi będą przestrzegać wszystkich odpowiednich krajowych, lokalnych, regionalnych i innych obowiązujących przepisów prawa i regulacji dotyczących pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy i/lub ochrony środowiska, a także uzyskania wszystkich wymaganych prawnie, ważnych zezwoleń, licencji i certyfikatów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. . W przypadku naruszenia niniejszych przepisów należy jak najszybciej szukać odpowiednich rozwiązań w celu naprawienia problemu. Wszyscy partnerzy biznesowi grupy uvex są zobowiązani umownie do przestrzegania postanowień wewnętrznego Standardu Społecznego uvex. Jest to weryfikowane w ramach audytów społecznych realizowanych we współpracy z zewnętrznym usługodawcą UL.