Przestrzeganie norm środowiskowych


Ochrona planety poprzez przestrzeganie norm środowiskowych


Zgodność z normami środowiskowymi ma dla grupy uvex ogromne znaczenie. W wielu zakładach produkcyjnych i lokalizacjach wdrożono certyfikowane procesy zarządzania środowiskowego zgodne z normą ISO 14001. Integralna część całej strategii grupy uvex koncentruje się również na systemie zarządzania energią certyfikowanym zgodnie z normą ISO 50001. Zapewnia to ciągłą poprawę całkowitego zużycia energii na poziomie grupy uvex. To jednak nie wszystko: grupa safety uvex weryfikuje również zgodność z normami ISO w lokalizacjach firm w krajach, które nie wprowadziły jeszcze własnych przepisów.