Tworzenie produktów neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla


Ochrona planety poprzez tworzenie produktów neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla 


Grupa Filtral bierze na siebie odpowiedzialność za ochronę środowiska i klimatu poprzez dobrowolne inwestowanie w systemy rekompensat kompensujące gazy cieplarniane powstające podczas produkcji swoich okularów przeciwsłonecznych i okularów do czytania. Na przykład od 2012 roku skompensowano ponad 5500 ton CO2. Aby osiągnąć cel w zakresie rekompensaty CO2, Filtral współpracuje ze swoim niezależnym partnerem natureOffice. W imieniu Filtral NatureOffice rejestruje wszystkie dane dotyczące surowców, produkcji, dalszego przetwarzania i transportu, zanim wykorzysta te informacje do obliczenia bilansu emisji produktów Filtral. Działania kompensujące CO2 koordynowane są w ramach wsparcia Filtral dla projektu ponownego zalesiania PROJECT TOGO.

 

W rzeczywistości PROJECT TOGO to całościowy projekt ochrony klimatu, którego cele wykraczają poza zwykłe ponowne zalesianie naturalnych obszarów Afryki Zachodniej. Łączy także inicjatywy na rzecz ochrony przyrody i środowiska z ukierunkowanymi działaniami mającymi na celu rozbudowę i poprawę struktur społecznych na tym obszarze. Dzięki zaangażowaniu w ten projekt grupa Filtral pragnie nie tylko odegrać swoją rolę w ochronie klimatu, ale także dokonać realnej zmiany w poprawie życia lokalnej ludności.