Spełnianie norm bezpieczeństwa


Ochrona planety poprzez przestrzeganie norm bezpieczeństwa


Ochrona i bezpieczeństwo pracowników, partnerów biznesowych i klientów są dla grupy uvex najwyższym priorytetem. Zgodnie z filozofią firmy chroniącą ludzi, wewnętrzne laboratorium badawcze dba o to, aby wymagania stawiane normom i standardom były nie tylko spełnione, ale wręcz przekroczone.