Ochrona UV

Ochrona przed promieniowaniem UV i IR


Światło widzialne, choć nieszkodliwe, stanowi jedynie niewielką część widma promieniowania słonecznego. Największe zagrożenie stanowi promieniowanie UV o długości fali do 380 nm. Aby zapewnić odpowiednią ochronę, niezbędne są okulary z najwyższej jakości filtrami UV.Dzięki zastosowaniu filtrów blokujących promienie UV bezpośrednio w surowcu, nasze soczewki skutecznie odfiltrowują 100% promieniowania UV o długości do 400 nm.

Dzięki kompleksowej ochronie przed promieniowaniem UVA, UVB i UVC, nasze soczewki odzwierciedlają istotę nazwy naszej firmy:

uv-ex = ultraviolet excluded

100% ochrona przed promieniowaniem UV 400 nm