Ochrona praw człowieka


Ochrona planety poprzez ochronę praw człowieka w każdym obszarze naszej działalności


Od założenia firmy w 1926 r. grupa uvex zintegrowała zasady prawne i etyczne w swojej polityce korporacyjnej. Z tego powodu nie toleruje się żadnej dyskryminacji, przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązujących ustaw o warunkach pracy.

 

Wszystko zaczyna się na przykład od zrozumiałej umowy o pracę w języku ojczystym pracownika i oferującej co najmniej ustawową płacę minimalną, a następnie rozszerza się ją w celu promowania takich aspektów, jak zdrowie pracownika i korzystna równowaga między życiem zawodowym a prywatnym. Ponadto grupa uvex pracuje nad pełnym wdrożeniem wymogów ustawy o łańcuchu dostaw.